[ExTG]ส่ง...

posted on 25 Feb 2012 08:05 by chiruno in Arts
หายหัวไปนานเลยใช่มะ ;w; คราวนี้กลับมาแล้วล่ะ ไปฝึกวิชามา
อ่ะ..ส่งค่ะ
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม..
.................
..............
(เส้นเปลี่ยนไปเนอะ รูปใหญ่จิ้มที่รูปค่ะ)
ความสามารถเรอะ? ก็เหมือนช่างไม้ทั่วไปแหละน่า (สิ้นคิด)
ลืมพิมพ์เข้าไป สส.139 นน.???
 
อธิบายเรื่อง คสม. ;w; เรื่องควบคุมเนื้อเรื่องหนังสือนี่จะต้องมีใครก็ได้สักคนนึง
แต่งเรื่องขึ้นมาก่อน พอเขียนเสร็จแล้วก็เอามาให้ She เธอจะควบคุมเนื้อเรื่อง
ให้ ไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐศรีแค่ไหนหรือแย่สุดๆก็ตาม
ปล.คสม. นี่สิ้นคิดเนอะ =w=
ปลล.จะสอบแล้ว
ปลลล.ยูคายูก้าห์ ยูคายู....ฟฟฟฟฟฟฟฟ

Comment

Comment:

Tweet

วาดสวยขึ้นทุกวันเลยน้องดรีม
คิดถึงจัง
มารับตัวละครจ้า lol

#1 By ReSeZ on 2012-03-02 16:11